Creative District: druga strana Bangkoka

Nekada poznat kao evropska enklava i sedište trgovačkih biznisa iz doba Sijama, Bang Rak dobija novu namenu po kojoj postaje sve prepoznatljiviji – zapadna strana ovog naselja postaje Bangkok Creative District. Iako je tajlandska umenost raskrstila sa budizmom i folklorom i krenula svojim putem tek […]

Read more

Bangkok-Hong Kong-Bangkok: uz j***** Blur

Nikad nisam bila neki posvećeni slušalac Blura.  OK, sigurno je da sam se nekoliko puta priključila pijanom WOOOHOOO-u kad se na lošim žurkama pribegavalo poslednjem oružju za buđenje atmosfere – čuvenoj numeri Song 2 čije će reči,  osim WOOOHOOO i It’s not my problem (WOOOHOOO), […]

Read more