Creative District: druga strana Bangkoka

Nekada poznat kao evropska enklava i sedište trgovačkih biznisa iz doba Sijama, Bang Rak dobija novu namenu po kojoj postaje sve prepoznatljiviji – zapadna strana ovog naselja postaje Bangkok Creative District. Iako je tajlandska umenost raskrstila sa budizmom i folklorom i krenula svojim putem tek […]

Read more